• Tylko uprawa sterowana
  • Tylko bez przełamywania ( jedna sadzonka – 1 gałązka)

Termin sadzenia

Od lutego do końca lipca. Całość produkcji trwa ok 12 tygodni.

Gęstość sadzenia

Od 54 do 64 szt/m2. Odmiany z grupy Santini można sadzić jeszcze gęściej.

Sterowanie

Po posadzeniu zapewniamy roślinom dzień długi (dla wzrostu wegetatywnego). Przy wczesnych nasadzeniach jest konieczne doświetlanie aby nie doszło do przedwczesnej inicjacji pąka). Doświetlamy poprzez przerywanie nocy: Luty - 22.00-2.00, Marzec - 22.30-1.30, Kwiecień - 23.00-1.00, Maj (do 15-go) - 23.30-0.30 Dzień krótki rozpoczynamy po około 3-4 tygodniach gdy rośliny osiągną 25-30 cm. Zaciemniamy (przedłużamy noc dla inicjacji i rozwoju pąków) w godzinach od 18 do 8. Zaciemniamy do momentu lekkiego zabarwienia pąków. Uwaga – nie dłużej niż do 10 września.

Skarlanie

W zależności od siły wzrostu odmian. Nie mniej niż 2 opryski – pierwszy przy wysokości ok 40-50 cm, kolejny po ok 2 tygodniach. W razie potrzeby kolejne zabiegi w odstępach 10-14 dniowych. Preparat B-Nine 85 w stężeniu 0,3-0,5%

Zabiegi pielęgnacyjne
Podlewanie, nawożenie, ochrona – szczególnie przed wciornastkiem