Klauzula informacyjna

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:
  – Zakład Ogrodniczy Marek Cichoń ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń NIP-832-148-69-09,
  – Zakład Ogrodniczy Marcin Cichoń ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń NIP 832-148-68-84,
 2. Można się z nami skontaktować w naszych siedzibach, pod adresami podanymi powyżej, mailowo pod adresem info@cichon.co, telefonicznie pod nr tel. 43 843 34 54
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na państwa zapytanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6. ust. 1 litera a RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie oznacza brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
 9. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, ma Pani/Pan pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy info@cichon.co, telefoniczny po nr tel. 43 843 34 54 lub zapraszamy do naszego biura pod adresem ul. Sieradzka 82, 98-300 Wieluń.