Cięte gałązkowe

Termin uprawy
Ze względów ekonomicznych rośliny najczęściej sadzi się od początku marca – do początku  sierpnia. Kwitnące gałązki otrzymujemy po ok. 12 tygodniach uprawy.

Gęstość sadzenia
Najczęściej od ok 48 do 64 szt/m2. Odmiany z grupy Santini można sadzić jeszcze gęściej.

Sterowanie

dzień długi
Przez pierwsze 3-4 tygodnie rośliny uprawia się w warunkach dnia długiego, aby dorosły do odpowiedniej wysokości, nie inicjując w międzyczasie pąków. Jeśli uprawiamy w miesiącach wiosennych to konieczne jest doświetlanie, aby zapobiec inicjacji pąków na skutek zbyt krótkiej naturalnej długości dnia.

dzień krótki
Po około 3-4 tygodniach od posadzenia przy wysokości roślin ok 25-30 cm roślinom należy zapewnić dzień krótki, aby zainicjowały i rozwijały pąki kwiatowe. Zaciemniamy rośliny codziennie przez 14 godzin najczęściej od 18.oo do 8.oo.

Zaciemnianie kończymy w momencie lekkiego zabarwienia pąków. Wyjątkiem są późniejsze nasadzenia, gdy możemy zakończyć ok. 10 września (naturalny dzień krótki)

Skarlanie
Konieczne, dla dobrego pokroju roślin. Stężenie 0,3-0,5% B-Nine (Alar, Dazide Enhance)
Pierwszy zabieg przy ok. 40-50 cm wysokości, następny kiedy wyraźnie wytworzy się pąk. Kolejne co ok. 10-14 dni.
Stężenie i częstotliwość zależy od siły wzrostu odmian.

Nawożenie
Podstawą jest analiza zawartości składników mineralnych w podłożu. Dobrze sprawdzają się schematy nawożeniowe. Patrz str….

Cennik 2020