Cięte gałązkowe

 • Termin uprawy

  Ze względów ekonomicznych rośliny najczęściej sadzi się od początku marca – do początku  sierpnia. Kwitnące gałązki otrzymujemy po ok. 12 tygodniach uprawy.

 • Gęstość sadzenia

  Najczęściej od ok 48 do 64 szt/m2. Odmiany z grupy Santini można sadzić jeszcze gęściej.

 • Sterowanie
 1. dzień długi

  Przez pierwsze 3-4 tygodnie rośliny uprawia się w warunkach dnia długiego, aby dorosły do odpowiedniej wysokości, nie inicjując w międzyczasie pąków. Jeśli uprawiamy w miesiącach wiosennych to konieczne jest doświetlanie, aby zapobiec inicjacji pąków na skutek zbyt krótkiej naturalnej długości dnia.
 2. dzień krótki

  Po około 3-4 tygodniach od posadzenia przy wysokości roślin ok 25-30 cm roślinom należy zapewnić dzień krótki, aby zainicjowały i rozwijały pąki kwiatowe. Zaciemniamy rośliny codziennie przez 14 godzin najczęściej od 18.oo do 8.oo.

Zaciemnianie kończymy w momencie lekkiego zabarwienia pąków. Wyjątkiem są późniejsze nasadzenia, gdy możemy zakończyć ok. 10 września (naturalny dzień krótki)

 • Skarlanie

  Konieczne, dla dobrego pokroju roślin. Stężenie 0,3-0,5% B-Nine (Alar, Dazide Enhance)
  Pierwszy zabieg przy ok. 40-50 cm wysokości, następny kiedy wyraźnie wytworzy się pąk. Kolejne co ok. 10-14 dni.
  Stężenie i częstotliwość zależy od siły wzrostu odmian.

 • Nawożenie

  Podstawą jest analiza zawartości składników mineralnych w podłożu. Dobrze sprawdzają się schematy nawożeniowe.