Doniczkowe średniokwiatowe

Uprawa sterowana na dowolny termin kwitnienia

Sadzenie
Ekonomicznie uzasadnione są nasadzenia od początku marca z kwitnieniem w maju do połowy sierpnia na kwitnieniem w końcu października. W miskę o średnicy 21 sadzimy 5-7 szt, w miskę o śr 19 – 4-6 szt…. itd

Uszczykiwanie
Jednokrotne Po około 5-7 dniach po posadzeniu.

Skarlanie
Konieczne i bardzo ważne. B-Nine (Alar, Dazide Enhance) w stężeniu 0,2 -0,5%. W zależności od siły wzrosu odmiany i średnicy doniczki. Większość nowych odmian jest silnie, lub bardzo silnie rosnących. Niektóre odmiany wręcz nie nadają się do małych doniczek. Przy małych doniczkach zasadą jest, że przy niższych stężeniach (0,2%) należy opryskiwać co tydzień począwszy od dnia przed przyłamaniem. Ostatni zabieg przed pojawieniem się koloru. Przy doniczkach śred 21 cm i większych  skarlamy później – pierwszy raz gdy odbicia mają ok 2 cm, co 10 – 14 dni stężeniem nawet 0,5%.

Nawożenie
Podstawą jest analiza składników mineralnych w podłożu. Dobrze sprawdzają się schematy nawożeniowe. Patrz str….

Sterowanie
W zależności od terminu i wielkości doniczek. Przy najmniejszych rozpoczynamy tuż po przyłamaniu, przy większych po 14 -21 dniach. Czas na wzrost wegetatywny jest szczególnie ważny przy wczesnych np lutowych, marcowych nasadzeniach. Sterujemy do pojawienia się koloru lub do 10 września.

Kwitnienie
Otrzymane rośliny powinny być zwarte i niskie. Sprzedaje się je w fazie wybarwionego pąka.

 

Uprawa sterowana na Wszystkich Świętych

Sadzenie
Najczęściej sadzi się od drugiej połowy czerwca, do końca lipca. We wcześniejszych nasadzeniach sadzimy po 3 szt w miskę o średnicy 21. Później więcej – w drugiej połowie lipca 5-6 szt. Najpopularniejszą opcją jest termin ok. 15 lipca i 5 sadzonek.

Uszczykiwanie
Standartem jest jednokrotne uszczykiwanie ok 5-7 dni po posadzeniu. Przy wczesnych – czerwcowych nasadzeniach często stosuje się dwukrotne uszczykiwanie.

Skarlanie
Konieczne intensywne skarlanie. W zależności od terminu i wielkości doniczek. Pierwszy raz skarlamy gdy odbicia mają 2-3 cm lub jeszcze wcześniej. Kolejne zabiegi regularnie co ok 14 dni. B-Nine (Alar, Dazide Enhance) w stężeniu 0,5%. Jeśli mimo skarlania rośliny wybiegną za bardzo, to można rozważyć przyłamanie wszystkich pędów do wysokości gdzie są jeszcze niezdrewniałe. Warunkiem jest zrobienie tego najpóźniej do ok 12 sierpnia.

Uwaga: Najczęstszym powodem nadmiernej wysokości roślin jest zbyt wczesny termin sadzenia!.

Czyszczenie pąków bocznych
Nie jest konieczne, ale wielu producentów czyści pąki pozostawiając na każdym pędzie tylko 1 środkowy. Odmiany o dużych kwiatach jak np Aurelio, Warsaw, Willowbrook wyglądają wówczas bardzo efektownie.

Sterowanie
Konieczne. Bez sterowania można jedynie rozważać uprawę Kodiaków. Rozpoczynamy około 20-27 sierpnia. Wcześniejszy termin dotyczy odmian późniejszych R-8, np Warsaw, Halifax, późniejszy wczesnych R-7 np Artistic Armin. Aurelio. Sterowanie kończymy 10 września lub wcześniej jeśli pąki są wyraźnie i równo wykształcone.

Cennik 2020