Cięte na jeden kwiat

Uprawa sterowana dotyczy większości odmian
 • Sadzenie

  Najczęściej koniec czerwca do końca lipca, w zależności od siły wzrostu odmiany i lokalnych warunków uprawy.

 • Gęstość sadzenia

  Najczęściej od ok 40 do 56 szt/m2. Odmiany o mniejszych kwiatach nawet do 64 szt/m2

 • Sterowanie

  Rośliny zaczynamy zaciemniać zgodnie z terminami podanymi w katalogu przy opisach poszczególnych odmian. Dopasowujemy terminy do własnych warunków, np. poprzez przyśpieszenie rozpoczęcia o 3-5 dni ze względu np. na zacienienie obiektu, czy uprawę w tunelu itd.

 • Skarlanie

  Konieczne, aby rośliny nie wyrastały zbyt wysoko i aby nie powstawała tzw. “szyja”. Stężenie 0,3-0,5% B-Nine (Alar, Dazide Enhance). Pierwszy zabieg przy ok. 40-50 cm wysokości, następny kiedy wyraźnie wytworzy się pąk. Kolejne co ok 10-14 dni. Stężenie i częstotliwość zależy od siły wzrostu odmian. Patrz siła wzrostu przy opisach odmian.

 • Nawożenie

  Podstawą jest analiza zawartości składników mineralnych w podłożu.  Dobrze sprawdzają się schematy nawożeniowe.

Uprawa tradycyjna (bez sterowania)– dotyczy odmian grupy Creamist
 • Sadzenie

            Przy uprawie 1 sadzonka =1 kwiat – 1-20 lipca

            Przy uprawie z przyłamaniem 1 sadzonka=2-3 kwiaty – czerwiec – tak aby  przyłamać najpóźniej do końca czerwca

 • Gęstość sadzenia

           Przy uprawie 1 sadzonka =1 kwiat ok 40-48 szt./m2

           Przy uprawie z przełamaniem połowa tej ilości

 • Skarlanie

    Odmiana rosnąca umiarkowanie silnie jednak skarlanie wskazane szczególnie dlla ograniczenia tzw. “szyi”

 • Uwagi

           Nie przesuszać, nie przelewać.

           Walczyć z wciornastkiem i zmiennikami.

           Pod koniec sierpnia pierwsze czyszczenie – usuwanie bocznych pędów z pąkami.

           We wrześniu zintensyfikować zabiegi grzybobójcze.

           Intensywnie wietrzyć zwłaszcza kiedy kwiaty są już rozwinięte.